top of page

Vad innebär det att ha sitt barn på ett föräldrakooperativ?

Trollgårdens förskola är en privat förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. Det innebär att en del av föräldrarna ingår i förskolans styrelse som också är huvudman för förskolan. Som styrelsemedlem har man extra stort inflytande och insyn i verksamheten och hur den fungerar. Styrelsen sammanträder en gång varje månad där olika frågor behandlas. Förskolans rektor deltar i alla styrelsemöten.  Alla medlemmar har möjlighet att komma med tankar och idéer. 

Medlemmarna bjuds också in till medlemsmöten ett par gånger om året där man har möjlighet att ta upp olika frågor med endast medlemmarna. 

Förskolans rektor ansvarar för den pedagogiska verksamheten. 

Varje år genomgår förskolan en tillsyn där verksamheten granskas av kommunen. Då kontrolleras att förskolan uppfyller gällande krav och regler och den pedagogiska verksamheten betygsätts enligt samma betygsskala som den i skolan. Trollgården fick på den senaste tillsynen betyg A vilket är det högsta betyget.   

Varje vår och höst hålls en arbetsdag (en lördag eller söndag ca kl 9-13)där föräldrar hjälps åt med olika praktiska reparationer och förbättringar i förskolans miljö. Vi grillar korv och har några trevliga timmar tillsammans samtidigt som barnens miljö får ett lyft och förbättras. 

I övrigt hjälper man som medlem till med städningen av förskolan. Varje familj städar vid några tillfällen under året. 

bottom of page