top of page


Om oss

Trollgården är en liten förskola som bedrivs i privat regi som ett föräldrakooperativ. Det innebär att du som förälder har en unik möjlighet att ha inflytande och insyn över ditt barns vardag. Förskolan ligger i centrala Årsunda och vi håller till i Sörbygårds lokaler. På promenadavstånd har vi tillgång till det mesta som Årsunda har att erbjuda så som skidspår, pulkabackar, strand, skog, skola, bussförbindelser och den lokala Icabutiken. 

Vi har ca 30 barn inskrivna och barnen är uppdelade på tre avdelningar. På varje avdelning arbetar två pedagoger. Alla våra pedagoger är engagerade och kunniga och de arbetar alltid för att varje enskilt barn, utifrån sina förutsättningar ska ha en trygg, rolig och lärorik tid på förskolan. 

På kontoret finns vår rektor som arbetar med att leda det pedagogiska arbetet och tillsammans med pedagogerna ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Hon finns också nära verksamheten och finns tillgänglig för både pedagoger, barn och föräldrar. 

I köket jobbar vår kokerska som lagar all vår fantastiskt goda mat från grunden. Hon bakar även en del av vårt bröd.

Trollgårdens verksamhet följer precis som andra förskolor gällande lagar och regler och vi arbetar efter läroplanen för förskolan.   


Varför ska ni välja Trollgården.....

1


Små barngrupper och hög personaltäthet

Aktuell forskning visar vikten av att barn på förskola inte går i stora barngrupper då det kan påverka barnens mående och leda till stress. Extra viktigt är detta för de yngre barnen mellan 1-3 år.

2

Egen kock som lagar vår mat från grunden

Vi strävar efter att använda så hög andel ekologiska och närodlade varor som möjligt. Barnen erbjuds hemlagad näringsrik mat varje dag. Måltiderna äter barn och pedagoger tillsammans. 

3

En verksamhet som präglas av glädje och säkerhet

Vi använder sagan som metod för lärande. På så sätt skapas en magisk och fantasifull stämning för undervisningen. 

Att verksamheten är säker är viktigt för oss och därför utbildar vi all vår personal i HLR. 

AKK & bildstöd

Vi använder bildstöd och tecken i verksamheten. Barn har behov av en tydlig och konkret verksamhet i förskolan. Arbete med bilder är en del i detta. Bildstöd är bra för alla barn, men fyller en stor funktion för barn som är sena i sin språkutveckling eller som har ett än större behov av en tydlig pedagogik.  

Grön Flagg

Trollgårdens förskola är Grön Flagg certifierad. Det betyder att vi arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i verksamheten. Varje år väljer vi ut några målområden som vi arbetar med tillsammans med barnen under året. 

Tyra appen

Vi använder oss av appen Tyra som ett verktyg där vi enkelt kan kommunicera med er som föräldrar. Ni kan följa era barns vardag via appen och även följa ert barns lärande och utveckling. Ni som föräldrar lägger in barnens schema i appen och vi checkar in ert barn när de kommer till förskolan och checkar ut dem när de hämtas. På så sätt kan ni enkelt se om ert barn är kvar på förskolan eller inte. Om ert barn blir sjukt anmäler ni enkelt frånvaron i appen. 

bottom of page