top of page

Forskning visar vikten av att göra barn medvetna om sina känslor samt att lära sig hantera dem.

Enligt forskningen så mår barn i åttaårsåldern bättre psykiskt och fysiskt om de har lärt sig att hantera sina känslor. 

Vi arbetar mycket med känslor i verksamheten. Vid samlingen får barnen sätta sitt kort på den känsla de har för stunden. Vi använder oss också av veckans känsla för att arbeta mer med en känsla i taget.  

För att barnen ska få en ökad förståelse för både sina egna och andras rättigheter arbetar vi med barnkonventionen i verksamheten. Vi jobbar också mycket med "stopphanden" som används som ett verktyg av barnen när de vill säga ifrån till sina kompisar. "Stopp min kropp" är också en del i detta arbete då vi vill ge barnen en vetskap om att de har rätt till sin egen kropp. Att det är de som bestämmer, att de har rätt till sin integritet och att säga ifrån. 
På bilden ser ni vårt kompisträd där barnen berättar hur de tycker att en bra kompis ska vara. 

Just det sociala samspelet och arbetet med normer och värden är det som vår verksamhet har absolut störst fokus på. Vi vet att detta är en viktig kunskap att ha med sig vidare i livet och det underlättar om vi lagt en bra grund i förskolan. 

Personalen är noga med sitt eget förhållningssätt för att vara goda förebilder för barnen. Vi arbetar hela tiden för att förbättra och förfina vårt arbetssätt. 

Det här är vår vision 

På Trollgården strävar vi efter att varje barn efter sin förskole tid ska ha fått med sig en känsla av egenvärde och en vetskap om att de är bra som de är. Att barnen fått möjlighet att utveckla en trygghet så att de kan hitta svar inom sig och vet vad som känns rätt för dem är viktigt för oss. Vi arbetar för att barnen ska få med sig en förståelse för hur viktigt det är att respektera och ha medkänsla för både sig själva och sina medmänniskor. När barnen slutar hos ska de göra det med en känsla av att deras tid på förskolan varit fylld av glädje och magi. Vi vet att barn är kompetenta och under sin tid på förskolan ska de ges möjlighet att under lustfyllda former få prova på och göra det de kan på egen hand, så att de när de slutar hos oss själva vet att de är kompetenta och att de kan. Vi strävar också efter att varje barn ska ha fått med sig en känsla av att det är roligt att lära sig och utvecklas. 

För att uppnå detta är alla pedagogers förhållningssätt gentemot barnen positivt och varmt. Pedagogerna har ett synsätt där barnens bästa är i fokus i alla situationer. Vi är goda förebilder och behandlar barnen och varandra med respekt. Vi är nyfikna på varje barns egenskaper och behov och verksamheten individanpassas därefter. För att skapa en god lärmiljö strävar vi efter att verksamheten ska vara förutsägbar och präglas av trygghet och värme. De pedagoger som arbetar i verksamheten drivs av en lust och en vilja att ständigt sträva framåt, att lära sig nya saker, förbättra sig och hela tiden öka sin förståelse. Vi tror på den goda relationen och arbetar för att skapa tillitsfulla relationer med barnen och deras vårdnadshavare. 

Så här säger några föräldrar om Trollgården

”tack för att vi får vara del av en så fin organisation. Tack för att vi alltid möts av glad och trevlig personal. Tack för att ni utbildar vårt barn varje dag i allt från att vänta på sin tur till att sätta sina egna gränser över sin kropp. Tack för att ni alltid gör det ni kan för att vårt barn ska känna sig sedd och trygg. Tack för att ni bjuder på er själva så att vi kan diskutera era danser vid kvällsmaten. Men framför allt tack för att ni varje dag, alltid fått oss att känna oss så trygga med att lämna vårt barn på förskolan. Det går inte att med ord beskriva hur viktigt och skönt det varit för oss"

"Världens bästa pedagoger”.

”Ni gör ett fantastiskt jobb och våra barn pratar alltid så gott om er och om hur roligt de har på förskolan".


Llikabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Här kan du läsa vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. En betydande del av förskolans uppdrag är att aktivt arbeta för att ge barnen grundläggande värderingar kring alla människors lika värde, individens frihet, integritet och jämställdhet. Denna plan är ett verktyg i det arbetet.

För mer information, tveka inte att kontakta oss

 

Telefon till rektor för förskolan, Helene Björkman: 070-3760113

Eller epost: rektor.trollgarden@gmail.com

bottom of page